Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Dynamisch Veranderen, gevestigd aan de Le Sage ten Broeklaan 72 te (5615 CT) Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53605071, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dynamisch Veranderen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dynamisch Veranderen en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dynamisch Veranderen verstrekt. Dynamisch Veranderen kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, telefoonnummer, email-adres en uw IP-adres.

Dynamisch Veranderen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u per e-mail te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Dynamisch Veranderen aanvullende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens vragen bij de totstandkoming van een (behandel)overeenkomst (onder andere adresgegevens, BSN-nummer, geboortedatum, gegevens met betrekking tot uw gezondheid). Voor de uitvoering van de (behandel)overeenkomst en de daaruit volgende dossiervorming zijn de bijzondere persoonsgegevens nodig.

U geeft vrijwillig toestemming voor het verwerken van uw (aanvullende en/of bijzondere) persoonsgegevens.

Dynamisch Veranderen verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dynamisch Veranderen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met dossiervorming zullen de persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard. Dit is een verplichting vanuit de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Dynamisch Veranderen verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal de persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekking indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (behandel)overeenkomst en/of te voldoen aan een wettelijke verplichting. In opdracht van Dynamisch Veranderen verwerken bedrijven uw persoonsgegevens. Dynamisch Veranderen heeft met Google-services, Webhosting Select en TD-ICT B.V. (serviceprovider van de website www.dynamischveranderen.nl) een verwerkersovereenkomst gesloten.

Website
Dynamisch Veranderen maakt gebruik van technische cookies, functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Op de website van Dynamisch Veranderen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer alsmede het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw webbrowser meestuurt. Deze gegevens worden door Dynamisch Veranderen gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op haar website. Dynamisch Veranderen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Inzage, rectificatie, verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dynamisch veranderen. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevensoverdraging of bezwaar sturen naar info@dynamischveranderen.nl. Dynamisch Veranderen zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken na het verzoek, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Dynamisch Veranderen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste opbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dynamisch Veranderen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen.

WKKGZ
Indien er klachten zijn tijdens het traject kunt u via de wet WKKGZ contact opnemen met https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg
Als u een vertrouwenspersoon zou willen spreken bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) dan kan dat op de website van de NFG www.de-nfg.nl
Mocht u na het coachtraject uw dossier willen vernietigen dan kunt u dat bij mij kenbaar maken en zullen uw gegevens vernietigd worden.

Contact
Als u contact wenst voor meer informatie of in verband met vermoedens van privacy-misbruik dan is Dynamisch Veranderen te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Dynamisch Veranderen
Le Sage ten Broeklaan 72
5615 CT EINDHOVEN
telefoonnummer: (06)41481214
e-mail: info@dynamischveranderen.nl

U heeft bovendien te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier).

Dynamisch Veranderen

Ben je op zoek naar een coach die jou als manager en jouw team/ afdeling naar een duurzaam en hoger plan kan tillen dan ben je op zoek naar mij. Samen werken we aan minder personeelskosten, minder verzuim en meer winst. Kortom meer genieten en plezier! Een win-win situatie voor beiden. Werkzaam in de regio Eindhoven, Valkenswaard en Den Bosch.

Contact Info

Certificaten

 

 

Aangesloten bij: